Mässor/seminarier

Grundkurs i maskinsäkerhet - Göteborg, 1 December
Maskindirektivet med tillhörande standarder bildar sedan många år ett regelverk för hur maskiner och anläggningar skall konstrueras för att minska risken för att skada sig på dem.

Denna kursen riktar sig till de som är nya inom maskinsäkerhet eller behöver få en bred förståelse för de grundläggande begreppen inom maskinsäkerhet och riskanalyser.
Vi går igenom vilka regler som gäller för olika maskiner beroende på om det är nya, gamla eller ombyggda maskiner.
Utbildning

Innehåll:
• Maskindirektivet
• CE-märkning
• EG-försäkran om överensstämmelse
• Försäkran för inbyggnad av delvis fullbordad maskin
• Harmoniserade standarder
• Befintliga maskiner och dess krav
• Sammanbyggnad av nya och befintliga maskiner
• Ombyggnad av befintlig maskin
• Praktiska exempel för applicering av gällande regler
• Tips på intressanta standarder och var man hittar information

Förståelse för:
Maskindirektivet 2006/42/EC
Användning av arbetsutrustning 2009/104/EC
Riskbedömning enligt SS-EN ISO 12100
Vi berör också:
”EN ISO 13849-1 - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem” och
”EN ISO 14119 - Förreglingsanordningar”

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs.

Var:
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda

När:
1 December 2016, 08:30-16:00

Pris: 3800 kr, inklusive lunch och dokumentation.
Anmälan: 031-338 35 00, info-se@schmersal.com

Magnus Lundberg
Schmersal Nordiska AB

F O Petersons gata 28
S-421 31 Västra Frölunda
Telefon +46-(0)31-338 35 00

 Mässor/seminarier

01.01.2016 - 31.12.2016 
 Kursutbud - 2016, maskinsäkerhet mer
27.10.2016 - 31.12.2018 
 Kursutbud - 2017, Maskinsäkerhet mer
01.12.2016 - 31.12.2016 
 Grundkurs i maskinsäkerhet - Göteborg, 1 December mer
14.02.2017 - 31.12.2018 
 Grundkurs i maskinsäkerhet - Göteborg, 7 Februari mer
21.02.2017 - 06.12.2017 
 Grundkurs i maskinsäkerhet - Karlstad, 21 Februari mer
25.04.2017 - 31.12.2017 
 Grundkurs i maskinsäkerhet - Växjö, 25 April mer
30.05.2017 - 31.12.2017 
 Grundkurs i maskinsäkerhet - Göteborg, 30 Maj mer
12.09.2017 - 31.12.2017 
 Grundkurs i maskinsäkerhet - Göteborg, 12 September mer
10.10.2017 - 31.12.2017 
 Grundkurs i maskinsäkerhet - Linköping, 10 Oktober mer
05.12.2017 - 31.12.2017 
 Grundkurs i maskinsäkerhet - Västerås, 5 December mer