Produktnyheter

Den snabbaste och säkraste installationen av komplexa maskinsystem
Schmersal lanserar en ny distributionsmodul PFB-fältbox för att minimera kabeldragning i komplexa maskinsystem. En stor fördel med PFB-fältbox är att man kan seriekoppla olika elektroniska säkerhetsbrytare, såsom sensorer och låsbara sensorer. Detta minskar markant kabeldragningen mellan säkerhetskomponenter och elskåpet genom sin individuella diagnostik och säkerhetsövervakning.
PFB_fieldbox

Ökad produktivitet:
^ Snabb återstart av produktionsmaskin. Maskinoperatören kan tydligt identifiera vilken säkerhetssensor i serien som har utlöst en störsignal.
^ Snabbt och enkelt byte av felaktig säkerhetskomponent via M12 stickkontakt på PFB-fältboxen

Minskad installationstid
^ Det behövs ingen separat matning för upplåsningsfunktion av låsbar sensor, dvs alla signaler distribueras via samma kabel till PFB-fältboxen.
^ Kabellängden minskas drastiskt genom anslutning till PFB-fältbox vid applikationsområdet. Endast en kabel till elskåpet istället för direktkoppling av varje enskild sensor.

Produktbroschyr klicka här!

 Produktnyheter

18.12.2017 
 Läkare Utan Gränser mer
04.10.2017 
 Den snabbaste och säkraste installationen av komplexa maskinsystem mer
18.05.2017 
 Världens minsta ljusbom för säkerhet med integrerad övervakning mer
04.10.2016 
 Protect PSC1 säkerhets-PLC mer
20.05.2016 
 SRB-E - den nya generationens säkerhetsrelän mer
12.04.2016 
 SLC/SLG 440, Ljusridåer - med integrerad AS-i mer
08.03.2016 
 RSS260 - nu även med AS-i mer
14.01.2016 
 AZM400 - med en överlägsen hållkraft på 10.000N mer
13.07.2015 
 RSS260 - Kompakt beröringsfri RFID säkerhetssensor för seriekoppling av både säkerhet och diagnostik. mer
05.12.2013 
 AZM 200 - Låsbart säkerhetshandtag med diagnostik mer